El Compost Cultius amb futur


 

Expositor: FIRA DE LLEIDA
Tipus: Jornades tècniques
Lloc: Sala 4 Nord (Pav. 4)

Horari: divendres, 28 de setembre de 2018  10:00 - 14:00  

Organitza: Compostcat: Associació de plantes de compostatge de Catalunya

Inscripcions: direccio@compostcat.com

Per poder accedir a la fira és necessari inscriure’s aquí     

10.00-10.45h: El valor del compost            

Ponent: Sr. Josep Muñoz, director del laboratori Eurofins

10.45-11.30h: Experiència en aplicació de compost en cereal d’hivern de secà

Ponent: Sra. Elena Puigpinós Marsol, Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

11.30-12.15h: Experiència d’aportar compost al cereal i l’ús d’Agroptima per la seva gestió            

Ponent: Sr. Toni Tarrida, Agricultor i usuari d’Agroptima

12.15-12.30h: Pausa cafè

12.30-13.15h: Utilització sostenible dels adobs orgànics            

Ponent: Sr. Pere Villar Mir, D. Enginyer Agrònom del Laboratori d’anàlisi ILERSAP

13.15-14h: Minerals, matèria orgànica i microbiologia, els components d’un compost...i d’un sòl. Com valorar-ho?

Ponent: Sr. Josep Ramon Sainz de la Maza, Enginyer Agrònom, assessor de l’empresa Gea Organica


FIRA DE LLEIDA