Solucions a la problemàtica actual de la refrigeració


 

Expositor: FIRA DE LLEIDA
Tipus: Jornades tècniques
Lloc: Sala 4 Sud (Pav. 4)

Horari: dijous, 27 de setembre de 2018  16:00 - 18:00  

Organitza: Cadena del Fred

Inscripcions: info@cadenadelfred.com

Per poder accedir a la fira és necessari inscriure’s aquí  

16.00-16.05h: Obertura de la jornada            

Sr. Marc Ribert, Cadena del Fred

16.05-16.45h: Problemàtica dels gasos refrigerants. Estalvi energètic            

Reglamentació actual            

Gasos refrigerants de futur            

Solucions frigorífiques de futur            

L’estalvi energètic des de la perspectiva dels refrigerants                        

Ponent: Sr. Albert Albert, Coldsulting

16.45-17.05h: Disseny remodelacions d’instal·lacions frigorífiques per fruita            

Reconversió de instal·lacions frigorífiques            

Millores energètiques en refrigeració                        

Ponent: Sr. Albert Albert, Coldsulting

17.05-17.15h: Beneficis d’un bon refredament            

Perquè refrigerem la fruita?            

Sistemes de refrigeració per fruita            

Millora en la calitat del fruit i reducció de patògens i mermes...                        

Ponent: Sr. Xavier Orteu, AFS Fruit Service

17.15-17.30h: Altres aplicacions per la millor conservació del fruit            

Aplicació de fitosanitaris en postcollita

Control de gasos perjudicals o beneficiosos per la maduració del fruit            

Solució escaldat frigorífic: Atmósfera Controlada Dinàmica                        

Ponent: Sr. Xavier Orteu, AFS Fruit Service

17.30-17.45h: Que és l’atmosfera controlada            

Una bona refrigeració en la base d’una bona atmosfera controlada            

El recinte frigorífic            

Portes frigorífiques            

Generador de nitrogen            

Absorbidor de CO2            

Control i gestió d’instal·lació                        

Ponent: Sr. Eugene Rokx, Storex

17.45-17.55h: Aplicacions            

Fruita: Atmosfera controlada dinàmica – DCS            

Control contra incendi            

Control de plagues en arròs i cereals                        

Ponent: Sr. Eugene Rokx, Storex

17.55-18.00h: Clausura jornada            

Sra. Silvia Ribas, Cadena del Fred

18.15: Visita a l’estand de Cadena del Fred amb atenció personalitzada, networking ( taula rodona)


FIRA DE LLEIDA