La ramaderia porcina del segle XXI


Expositor: FIRA DE LLEIDA
Tipus: Conferències
Lloc: Sala 4 Nord (Pav. 4)

Horari: divendres, 28 de setembre de 2018  18:30 - 20:00  

Organitzador: Departament de Ciència Animal de la Universitat de Lleida, Diputació de Lleida i Centre d'Estudis Porcins (CEP) de Torrelameu. Inscripcions: Per poder accedir a la fira és necessari inscriure’s a: https://firadelleida.com/santmiquel/invitacio-professional/  

18:30-19:00 Presentació de la Jornada. La Diputació de Lleida, a través del Centre d’Estudis Porcins, impulsa i coordina un projecte d’especialització i competitivitat territorial sobre la producció de porcí amb la finalitat de fomentar la investigació, la innovació, la transferència de resultats per contribuir a la competitivitat d’un sector d’importància cabdal rellevant en termes de producció, transformació, ocupació i valor afegit.             Sr. Joan Reñe, President de la Diputació de Lleida

19.00-20.00h:

Presentació del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial de Lleida PECT Porcí

Com evitar el malbaratament de recursos i el seu impacte en: rendibilitat de les explotacions i respecte al medi ambient

La tecnificació de les granges

Ponent: Sr. Gerardo Blanco Abilla, professor associat del departament de Ciència Animal de la UdL i Director del projecte Porcí Eficient


FIRA DE LLEIDA